10 Đề thi nghe giữa kì và cuối học kì 1 Tiếng Anh 6

3 ReviewsAdd Your Review
Tags: .

 

80,000

Bộ 10 đề thi nghe tiếng Anh 6 bao gồm.

 • 10 đề thi nghe dùng cho thi giữa kì hoặc cuối học kì 1 – File word
 • 10 File Audio Listening Test
 • 10 File đáp án
 • 1 file PowerPoint bao gồm nội dung 10 đề thi và tích hợp 10 file nghe.

Hoàn tiền nếu không đúng như mô tả

Quantity:
Category: .

Mô tả

Bộ 10 file Audio Listening Test tiếng Anh 6 dùng cho sách Global Success, Friends Plus và i-Learn Smart World.

Bộ đề thi nghe này được thiết kế bám sát kiến thức, chủ đề của các bộ sách hiện đang được nhiều trường sử dụng làm bộ sách giảng dạy trong nhà trường.

Các File Audio được thiết kế tự động đọc 2 lần, có lời dẫn từng phần.

Mời các bạn cùng tham khảo Auio bài test số 1, các bài Audio khác được thiết kế tương tự.

Audio Test 1 – đề thi Tiếng Anh 6

Part 1: Listen to Mike talking to his friend about the One Log House and complete the following note. Write NO MORE THAN TWO WORDS in each blank. (4 questions)

Part 2: You will hear three people talking to their friends.  Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (6 questions)

Audio Test 2 – đề thi Tiếng Anh 6

Part 1: Listen to Miguel talking about his day at Vencedores Football Academy.  Write a short answer for each of the following questions. (5 questions)

Part 2: You will hear Aga talking about her daily routine. Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (5 questions)

Audio Test 3 – đề thi Tiếng Anh 6

Part 1: You will hear Aga talking about her daily routine. Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (5 questions)

Part 2: You will hear Angela talking to Lisa about her holiday. Listen and complete the notes with ONE word for each blank. (5 questions)

Audio Test 4 – đề thi Tiếng Anh 6

Part 1: You will hear Nancy talking about her holiday. Listen and choose the correct option A, B, C or D. (5 questions)

Part 2: You will hear Ben talking to Molly about his holiday. Listen and write short answers for the following questions. (5 questions)

Audio Test 5 – đề thi Tiếng Anh 6

Part 1: You will hear an advert about the Charles Dickens Museum. Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (5 questions)

Part 2: Listen and complete the sentences about Jim’s apartment. Write no more than two words and/or a number in each blank. (5 questions)

Audio Test 6 – đề thi Tiếng Anh 6

Part 1. Listen and choose the correct answer (a, b, c or d). (5 questions)

Part 2. You will hear Kathryn and Tom talking about a vacation. Listen and match the information with the places. (5 questions)

Audio Test 7 – đề thi Tiếng Anh 6

Part 1: Listen to two students talking about some cities in the USA and complete the notes. Write NO MORE THAN TWO WORDS and/or A NUMBER for each blank. (5 questions)

Part 2: Listen to Jenny and Tom talking about their brothers and sisters. Decide whether the following statements are True (T) or False (F). (5 questions)

Audio Test 8 – đề thi Tiếng Anh 6

Part 1: Listen to Eric and his friends talking about which clubs to sign up for. What club does each person want to join? For questions, write a letter A-H next to each person. (5 questions)

Part 2: Listen to a man talking about popular dishes from around the world. Decide whether the following statements are True (T) or False (F). (5 questions)

Audio Test 9 – đề thi Tiếng Anh 6

Part 1: Listen to April asking a friend about a sports club. Listen and complete each question with 1 or 2 words. (5 questions)

Part 2: You will hear people asking for and giving directions to five different places. Listen and label the maps. (5 questions)

Audio Test 10 – đề thi Tiếng Anh 6

Part 1: Listen to the conversation between Amy and Dan, and answer the following questions.

Part 2: You will hear someone talking about Marcus Aurelius. Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (5 questions)

3 đánh giá cho 10 Đề thi nghe giữa kì và cuối học kì 1 Tiếng Anh 6

 1. Annie

  Rất hữu ích, tuy vậy rất mong Ad cập nhật thêm tape scripts.

 2. Khoa Phạm

  Đề thi hơn nhẹ so với các em thành phố. Cảm ơn web, đúng thứ mình đang cần bây giờ.

 3. Mr. Phong

  Đã ủng hộ website, bài nghe khá chất lượng, đỡ tốn sức thiết kế.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *