10 File Audio Đề thi nghe Giữa kì và Cuối học kì 1 Tiếng Anh 7

1 ReviewAdd Your Review
Tags: .

 

50,000

Bộ 10 đề thi nghe tiếng Anh 7 bao gồm.

  • 10 đề thi nghe dùng cho thi giữa kì hoặc cuối học kì 1 – File word
  • 10 File Audio Listening Test
  • 10 File đáp án
  • 1 file PowerPoint bao gồm nội dung 10 đề thi và tích hợp 10 file nghe.

Hoàn tiền nếu không đúng như mô tả

Quantity:
Category: .

Mô tả

Bộ 10 file Audio Listening Test tiếng Anh 7, dùng cho sách Global Success, Friends Plus và i-Learn Smart World.

Bộ đề thi nghe này được thiết kế bám sát kiến thức, chủ đề của các bộ sách hiện đang được nhiều trường sử dụng làm bộ sách giảng dạy trong nhà trường.

Các File Audio được thiết kế tự động đọc 2 lần, có lời dẫn từng phần.

Mời các bạn cùng tham khảo Audio bài test số 5, các bài Audio khác được thiết kế tương tự.

Audio Listening Test Tieng Anh 7 Hoc Ki 1

Audio Test 1 – Tiếng Anh 7

Part 1: You will hear a conversation between Dan and the woman. For each question, listen and complete the notes.

Part 2: Listen and choose the correct answer.

Audio Test 2 – Tiếng Anh 7

Part 1: You will hear a teacher talking to her new class. Listen and complete each question.

Part 2: You will hear two people talking about Japanese cultural etiquette. Listen and decide whether the statements are True (T) or False (F)

Audio Test 3 – Tiếng Anh 7

Part 1: You will listen to Josh talking about his family. Complete the table with the correct information.

Part 2: You will hear a person talking about a festival. For each question, listen and choose the correct option A, B, C or D.

Audio Test 4 – Tiếng Anh 7

Part 1: You will hear a person talking about her best friend. For each question, listen and complete the notes. Write ONE WORD AND/ OR ONE NUMBER for each number.

Part 2: You will listen to Ben talking to his mum about his new class. Match the people to the character adjectives.

Audio Test 5 – Tiếng Anh 7

Part 1: You will hear two people discussing a plan. For each question, listen and decide whether the statements are True (T) or False (F).

Part 2: You will listen to Eliza talking to her friend about a sports camp. Match the people to the sports that they tried. There are THREE extra sports.

Audio Test 6 – Tiếng Anh 7

Part 1: You will hear a talk about an extreme sport. Listen and decide whether the statements are True (T) or False (F).

Part 2: Becky is calling Toby to make plans to meet. Listen and write short answers to the questions.

Audio Test 7 – Tiếng Anh 7

Part 1: You will hear Tom talking to his friend about his visit to the doctor. Listen and decide whether the statements are True (T) or False (F).

Part 2: You will listen to an interview with James Olive. Fill in each blank with NO MORE THAN TWO WORDS.

Audio Test 8 – Tiếng Anh 7

Part 1: You will listen to a boy talking about Avengers: Endgame. Listen and decide whether the statements are True (T) or False (F).

Part 2: You will hear Selena and Lucas talking about a music event. Write a short answer to each of the following questions.

Audio Test 9 – Tiếng Anh 7

Part 1: You will listen to a radio show. Choose the correct option A, B, C or D for each of the following questions.

Part 2: You will listen to Ms. White interviewing Annie Williams – a middle school student. Complete the notes with NO MORE THAN TWO WORDS.

Audio Test 10 – Tiếng Anh 7

Part 1: You will listen to a tour guide talking about a traditional dish. Decide whether the following statements are True (T) or False (F).

Part 2. You will listen to a boy talking about hobbies. Choose the correct option A, B, C or D for each of the following questions.

1 đánh giá cho 10 File Audio Đề thi nghe Giữa kì và Cuối học kì 1 Tiếng Anh 7

  1. Trinh

    Ổn, nên làm thêm nhiều hơn nữa cho đa dạng. Nhưng mong webite bổ sung thêm tape scripts

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *