10 File Audio đề thi nghe học kì 1 tiếng Anh 8

1 ReviewAdd Your Review
Tags: .

 

Original price was: 100,000₫.Current price is: 80,000₫.

Bộ 10 file Audio đề thi nghe học kì 1 Tiếng Anh 8 bao gồm.

  • 10 đề thi nghe dành cho học kì 1 file word
  • 10 file audio file nghe được thiết kết tự động chạy 2 lần
  • 10 file đáp án.

Hoàn tiền nếu không đúng như mô tả.

Quantity:
Category: .

Mô tả

Bộ 10 file Audio đề thi nghe Học Kì 1 tiếng Anh 8 dùng cho sách thí điểm và i-Learn Smart Word

Bộ đề thi nghe này được thiết kế bám sát nội dung kiến thức trong tâm sách thí điểm và kiến thức trong tâm chủ đề của sách ilearn Smart World đang được nhiều trường áp dụng giảng dạy.

Mỗi file audio bao gồm 2 phần, mỗi phần 3 nội dung câu hỏi, nội dung nghe được thiết kế tự động lặp lại 2 lần, mỗi Part đều có 20 giây dừng giúp học sinh có thể đọc qua các nội dung câu hỏi yêu cầu của bài.

Mời các bạn tham khảo nội dung 1 bài nghe. Test 5: Các đề thi khác thiết kế tương tự.

File Audio De thi tieng Anh 8 Hoc Ki 1 Anh 8 - De 5

File Audio De thi tieng Anh 8 Hoc Ki 1 Anh 8 – De 5

Nội dung các đề thi khác bao gồm:

1. Audio Listening Test 1 – English 8 – For First Semester Test.

Part 1: You will hear some information about a festival. For each question, fill in the missing information in the space.

Part 2: There are three questions in this part. For each question, choose the correct answer

2. Audio Listening Test 2 – English 8 – For First Semester Test.

Part 1: You will hear part of an interview with a boy from Ireland talking about his daily routine. For each question, choose the correct answer

Part 2: Look at the three sentences for this part. You will hear a conversation between a girl, Tiffany, and a boy, Jason, about a festival program for the coming weekend. Decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, choose TRUE. If it is not correct, choose FALSE.

3. Audio Listening Test 3 – English 8 – For First Semester Test.

Part 1: You will hear some information about a quiz show. For each question, fill in the missing information in the space.

Part 2: There are three questions in this part. For each question, choose the correct answer

4. Audio Listening Test 4 – English 8 – For First Semester Test.

Part 1: Look at the three sentences for this part. You will hear a conversation between a girl, Chloe and a boy, Nick, about a presentation they’re going to do. Decide if each sentence is correct or incorrect.

Part 2: You will hear part of an interview with a musician from Scotland talking about a raditional instrument from her country. For each question, choose the correct answer

5. Audio Listening Test 5 – English 8 – For First Semester Test.

Part 1: There are three questions in this part. For each question, choose the correct answer

Part 2: You will hear someone talking about what to buy for a party. For each question, fill in the missing information in the space.

6. Audio Listening Test 6 – English 8 – For First Semester Test.

Part 1: You will hear part of an interview with a girl called Sammi Garcia who writes a travel blog. For each question, choose the correct answer.

Part 2: Look at the three sentences for this part. You will hear a conversation between a girl, Aiko, and a man about how to get to a place in town. Decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, choose TRUE. If it is not correct, choose FALSE.

7. Audio Listening Test 7 – English 8 – For First Semester Test.

Part 1: You will hear Grandma remembering when she was young. For each question, fill in the missing information in the space.

Part 2: There are three questions in this part. For each question, choose the correct answer.

8. Audio Listening Test 8 – English 8 – For First Semester Test.

Part 1: Look at the three sentences for this part. You will hear a conversation between a girl, Jenny and a boy, Mike, about what happened during the day. Decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, choose TRUE. If it is not correct, choose FALSE.

Part 2: You will hear part of an interview talking about Leeds Castle. For each question, choose the correct answer.

9. Audio Listening Test 9 – English 8 – For First Semester Test.

Part 1: There are three questions in this part. For each question, choose the correct answer

Part 2: You will hear some information about how climate will change affect animals. For each question, fill in the missing information in the space.

10. Audio Listening Test 10 – English 8 – For First Semester Test.

Part 1: You will hear part of an interview with a scientist talking about the causes of land pollution. For each question, choose the correct answer

Part 2: Look at the three sentences for this part You will hear a conversation between a girl, Annie and a boy, Peter, about their presentation on water pollution. Decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, choose TRUE. If it is not correct, choose FALSE.

 

1 đánh giá cho 10 File Audio đề thi nghe học kì 1 tiếng Anh 8

  1. Ben

    Đề nghe khá chất lượng, cảm ơn wed

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *