Audio Đề thi Học Kì 1 Tiếng Anh 10

3 ReviewsAdd Your Review
Tags: .

 

60,000

6 File Audio Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 10

 • Bám sát sách Global Success, Friends Global và i-Learn Smart
 • 6 đề thi học kì 1 phần nghe File Word
 • 6 File Audio thiết kế tự động lặp lại 2 lần
 • 6 File đáp án + 1 File Tape Scripts.

Hoàn tiền nếu không đúng như mô tả

Quantity:
Category: .

Mô tả

Bộ 6 file Audio đề thi Học Kì 1 Tiếng Anh 10 dùng cho sách Global Success, Friends Global và i-Learn Smart World

Bộ Audio đề thi nghe này được thiết kế một cách công phu, giọng cực hay. Bám sát nội dung kiến thức trong tâm Global Success, Friends Global và ilearn Smart World đang được nhiều trường áp dụng giảng dạy.

Mỗi file Audio bao gồm 2 phần, mỗi phần 5 nội dung câu hỏi, nội dung nghe được thiết kế tự động lặp lại 2 lần, mỗi Part đều có 20 giây dừng giúp học sinh có đủ thời gian để đọc qua các nội dung câu hỏi yêu cầu của bài.

Mời các bạn tham khảo nội dung 1 bài nghe. Test 1: Các đề thi khác thiết kế tương tự.

Audio đề thi học kì 1 Tiếng Anh 10 - Global Success, Friends Global

Audio đề thi học kì 1 Tiếng Anh 10 – Global Success, Friends Global

Nội dung các đề thi khác bao gồm.

1. Audio đề thi Tiếng Anh 10 – Listening Test 1

Listen to a children’s TV episode about cleaning up the environment and complete the task by answering either TRUE or FALSE or NI if there is NO INFORMATION given. (5 questions)

Listen to one conversation and complete the summary. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each blank. (5 questions)

2. Audio đề thi Tiếng Anh 10 – Listening Test 2

Listen to five speakers talking about the environment. Match speakers with what they discuss. (5 questions)

Listen to two friends trying to make plans for the weekend. Complete the summary with ONE WORD AND/OR A NUMBER for each blank. (5 questions)

3. Audio đề thi Tiếng Anh 10 – Listening Test 3

Listen to the conversation and decide whether the following statements are True or False. (5 questions)

You will hear a conversation between a customer and a shop assistant. Complete the form with ONE WORD AND/OR A NUMBER for each blank. (5 questions)

4. Audio đề thi Tiếng Anh 10 – Listening Test 4

Part 1: Listen to three people talking about their jobs. Choose the correct answer for each of the following questions. (5 questions)

Part 2: You will listen to a man talking about three fundraising events. Complete the table with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each blank. (5 questions)

5. Audio đề thi Tiếng Anh 10 – Listening Test 5

Part 1: Listen to Laura talking about a holiday she took. Decide whether the following statements are True (T) or False (F). (5 questions)

Part 2: You will listen to a girl talking about her great-grandmother’s life. Complete the notes with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each blank. (5 questions)

6. Audio đề thi Tiếng Anh 10 – Listening Test 6

Part 1. You will listen to five people talking about online learning. Match each speaker with the opinion that he/she expresses. There is one extra opinion that you do not need to use (5 questions)

Part 2. Listen to a radio show about a competition and complete the notes with suitable information. Write NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER for each blank. (5 questions)

 

3 đánh giá cho Audio Đề thi Học Kì 1 Tiếng Anh 10

 1. Ms Huyen

  Bài nghe khá ổn, đã ủng hộ, hãy tạo ra nhiều đề khác.

 2. Anh phan

  Tài liệu khá thiết thực, giảm bớt được rất nhiều thời gian tìm kiếm và cắt chỉnh sửa, cảm ơn Web.

 3. Thanh Phong

  Good,extremely useful. Thanks,

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *